Naše služby

Analýza potřeb a procesů

Naši konzultanti v úzké spolupráci s Vámi vytvoří podrobnou technickou specifikaci, která je nutná k přesnému určení finančního rozpočtu.

Návrh struktury, rozhraní

Váš projekt uspořádáme logicky a s důrazem na dobrou přístupnost všech sekcí. Hlavním hlediskem je taková přehlednost, aby se návštěvník nebo uživatel za všech okolností intuitivně orientoval.

Grafický návrh

Vychází vždy z Vašich přání a Corporate Identity. Mimo webdesignu v této oblasti nabízíme širokou paletu služeb, včetně tiskové grafiky, DTP a zakázkové fotografie.

Návrh databáze

Pro 90% webových projektů doporučujeme bleskurychlý databázový systém MySQL. Zkušenost máme i s pokročilejšími databázemi a s připojením více externích datových zdrojů.

Integrace podnikových IS

Webovou aplikace je možné postavit jako tzv. extranet - nadstavbu firemního informačního systému, která plní prezentační funkci, ale i jako médium pro sdílení informací a dokumentů mezi zaměstnanci anebo partnery.

Implementace

Pro vývoj projektů preferujeme prostředí OS Linux, webserver Apache, serverové skripty PHP 5, XHTML 1.0 Strict, Javascript anebo Flash. Snažíme se obloukem vyhnout drahým a netransparetním řešením Microsoftu, raději investujeme do lidského potenciálu. Nepoužíváme balíkový software, vše od základu šijeme přímo na míru konkretnímu projektu, jelikož potřeby různých aplikací se drasticky liší.

Při vývoji se zaměřujeme zejména na oddělení business a prezentační logiky (ze které v případě více jazyčných stránek dále vydělujeme i textový obsah), které umožní snadnou modifikaci grafického designu bez nutnosti zásahu do funkčnosti programu. Dále se zaměřujeme na nadprůměrnou kvalitu kódu (použitím určité pevné kultury kódu, zásad a komentářů v kódu), která slibuje maximální jednoduchost budoucí údržby a anebo rozšíření naším týmem.

Serverhousing

Váš serverový hardware umístíme na páteřní síť a zajistíme k němu kompletní non-stop servis našich profesionálů. A to jak z hlediska operačního systému, mailserveru, webové aplikace anebo jiné softwarové ale i hardwarové výbavy.

Webhosting

Služby nižší úrovně dodáváme pouze k námi produkovaným projektům. Díky tomu, že neprovozujeme velkokapacitní hosting, jsme schopni vyjít vstříc specifickým potřebám nadstandardních aplikací. Díky naprosté kontrole nad všemi vrstvami SW projektu vytvoříme hostingové prostředí, které poroste s Vaším projektem.

Provoz WWW

Zajistíme po všech stránkách bezchybný a spolehlivý provoz vybudovaného systému. U některých projektů přímo nabízíme využití formou ASP (pronájmu aplikace).

Dostupnost našich serverů dosahuje ročně v průměru 99,5%. Všechny servery jsou 100%-ně zabezpečeny proti průniku. Veškerá data jsou pravidelně zálohována na více pevných disků ve více strojích.

V rámci měsíčního přehledu dodáváme našim zákazníkům podrobné statistiky návštěvnosti, dostupnosti, registrací uživatelů a dalších sledovaných ukazatelů.

Správa obsahu

Postaráme se o správu Vašeho on-line textového i multimediálního obsahu. V případě zájmu vytvoříme publikační systém (CMS) šitý na míru Vašim potřebám a zvyklostem. Obsluhu stránek poté zvládne kdokoliv! Vyberte si kterýkoliv projekt z naší produkce a nechte si administrační sekci předvést - buď osobně v naší kanceláři anebo vzdáleně na našem testovacím serveru v Internetu.

Váš projekt jsme schopni připadně doplnit o importní i exportní moduly, které budou trvale lokálně aktualizovat data z různých on-line zdrojů na Internetu nebo ve Vaší firemní síti anebo zasílat čerstvá data na Vaše další kooperující projekty.

Základní textový obsah Vašich stránek i jeho marketingový charakter můžete přenechat našim externím copywriterům znalým Internetového prostředí. Budete tak mít jistotu maximální originality a kvality jak z hlediska obsahu tak správnosti českého jazyka. Pro překlady textových šablon využíváme externích překladatelů - výhradně rodilých mluvčí.

Servis

Můžete na nás převést odpovědnost za administraci serverového operačního systému a softwarového vybavení, správu databází, mailserverů, antivirovou ochranu a zálohování dat, dohled nad webovou aplikací, kontrolu marketingových kampaní i za další součásti projektu. Technickou podporu jsme připraveni poskytnout jak provozovateli aplikace tak i jejím uživatelům. A to hned po několika komunikačních kanálech: telefonická hot-line, e-mail, ICQ, Skype.

Řešení závad probíhá dle priorit daných servisní smlouvou. Vše je řešeno vzdáleným přístupem skrze internet na servery zákazníka.

Marketing

Návrh kreativních konceptů, výběr vhodných způsobů a umístění kampaně, registrace ve vyhledávačích a SEO.

[ Slovník pojmů ]