Slovník pojmů

W


WDS

Wireless Distribution System, aneb možnost propojení dvou a více AP mezi sebou bez potřeby dalšího HW. Všechna AP musí WDS podporovat a musí běžet na stejném kanalu, takže reálna propustnost takové sítě klesá. Více na http://www.marigold.cz/zacinajicim/wds030609.html

WEP

Zkratka pro Wireless Encryption Protocol. Šifrovací protokol implentovaný přímo na úrovni Wi-Fi zařízení. Velice slabé šifrování, které lze po odposlechu určitého množství packetů snadno prolomit. Jeho použití je tím pádem zbytečné a pouze zpomaluje provoz sítě. Pro bezpečné přenosy dat se doporučuje skutečné šifrování - SSH, SSH tunely, nebo SSL verze internetových protokolů (HTTPS, SSL IMAP, apod.)

Wi-Fi

Zkratka pro Wireless Fidelity. Marketingové označení pro zařízení komunikující protokolem 802.11b v bezlicenčním pásmu 2.4 Ghz (též ISM), používající modulaci DSSS (na rozdíl od modulace FHSS, používané např. technologií Breezenet). Wi-Fi zařízení se masově šíří a díky tomu jejich cena prudce klesá.

WLAN

Zkratka pro Wireless Local Area Network. viz LAWN.