Slovník pojmů

T


TCP/IP

TCP/IP je soubor protokolů hojně používaných v lokálních sítích, ale hlavně v Internetu.

Kdysi existovaly i jiné síťové komunikační protokoly, než TCP/IP, ale to už je velice dávno, takže je raději nebudeme ani jmenovat. TCP/IP protokoly existují ve dvou hlavních odrůdách, a sice IPv4, které je nedokonalé, ale používají ho (zatím, téměř) všichni, a IPv6, které je dokonalé, ale nepoužívá ho (zatím, téměř) nikdo.

Technické specifikace TCP/IP protokolů i internetových aplikačních protokolů jsou známe jako RFC dokumenty.

TP, twisted pair (kabel)

TP je zkratka pro twisted pair, neboli kroucená dvojlinka. Viz kroucená dvojlinka.

txpower

vysílací výkon Wi-Fi zařízení - diagnostické utility komunikačních zařízení ho udávají v dBm (logaritmická stupnice), ale u linuxové utility iwconfig, ovladačů hostap a chipsetu Prism 2.5 nemají odečtené hodnoty pravděpodobně moc společného s reálným výkonem, který se pravděpodobně mění lineárně.