Slovník pojmů

S


SEO

zkr. Search Engine Optimization. Obecný výraz pro popis určitých technik, které mohou být použity na Web stránkách, ke zlepšení jejich umístění ve vyhledávacích enginech (seznam, google). Jedním z příkladů SEO je správné využití klíčových slov ve správných lokacích na WWW stránce.

SMA (konektor)

Konektor pro mikrovlný kabel, používaný např. na Wi-Fi kartě XI-626. Existuje ve čtyrech mutacích - jednak samec a samice, jednak se závitem šroub nebo matice. Konektor, který lze přišroubovat k XI-626, se nazývá reverzní SMA a jde o samici-matici (na kartě je samec-šroub). Existují levné a kvalitní pigaily, zřejmě pro zařízení Breezenet, které jsou bohužel zakončeny androgyním SMA konektorem samice-šroub a ke kartě XI-626 připojit nejdou.

SMTP (protokol)

Zkratka pro Simple Mail Transfer Protocol. Základní protokol pro doručování elektronické pošty v síti Internet. Provoz SMTP serveru obvykle zajišťuje poskytovatel připojení k internetu.

SNR

SNR - Signal to Noise Ratio - zkratka pro poměr odstupu "užitečného" signálu od "nežádoucího" šumu. Tento poměr se udává v decibellech (dB).

SS ID

viz ESS ID

SSH

Protokol pro šifrovaný vzdálený přístup k unixovým počítačům. Autentifikace je možná buď pomocí hesla, nebo prostřednictvím šifrovacích klíčů. SSH je naprostá nezbytnost na vašem linuxovém Wi-Fi routeru.

SSL

Zkratka pro secure socket layer. Šifrování nad aplikačními protokoly TCP/IP - např. HTTPS nad protokolem HTTP, existuje též SSL IMAP, SSL FTP a řada dalších šifrovaných protokolů. Speciálním případem použití SSL algoritmů je protokol SSH pro vzdálený přístup k příkazové řádce unixových počítačů.