Slovník pojmů

N


N (konektor)

Konektory používané pro outdoor mikrovlné instalace - antény, bleskojistky, kabely... N konektory existují v mnoha odrůdách. pro Wi-Fi je zajímavých těchto šest druhů: jednak samčí (M) nebo samičí (F), jednak a pro tlustý (1 cm) RLA-10, tlustý (1 cm) RG-213 a tenký (LMR-195, stejný průměr jako RG-58) mikrovlný kabel.

Směrové antény ISM i jiné jsou standartně vybaveny M konektory, všesměrové, sektorové a ASU-14 antény jsou vybavané F konektory, stejně jako antény vyráběné z plechovek. Na Wi-Fi zařízeních se N konektory obvykle nepoužívají, proto je nutné použít buď pigatily, nebo opatřit kabely na jednom konci SMA konektory - SMA konektory existují u pro tlustý kabel, ale existuje tu riziko ulomení konektoru na kartě. N konektory jsou vybaveny např. také bleskojistky, vyrábějí se též F-F N spojky (pro propojení dvou kabelů zakončených M N konektory, ale podobně jako bleskojistky, tyto spojky mají velký útlum a doporučují se pouze pro dočasné provizorní účely.

NAT

Network adress translation, česky překlad adres. Používá se v routerech v nekolika módech, nejčastěji jako tzv. maškarada (masquarade), kdy je možné schovat celou síť pod jednu IP adresu: u všech odchozích packetů je nahrazena zdrojová IP za IP adresu routeru; v routeru se o každém odchozím packetu uloží záznam do NAT tabulky, aby bylo možné dohledat, kam má router poslat odpověď. Maškaráda je tedy již z principu firewall pro příchozí spojení, protože pro něj router samozřejmně nemá žádný záznam v NAT tabulce a neví, kam jej má poslat, takže jej zahodí. Další módy jsou např. NAT 1:1, kdy se zdrojová nebo cílová IP mění za obecně jinou IP, ne jen za jednu. NAT se provádí na každé internetové gateway v CZfree, kde se privatní adresa z CZFree překládá na veřejnou IP adresu v internetu.

netmask

Maska (pod)sítě. Jeden ze tří až čtyř magických parametrů každého zařízení v TCP/IP síti, pro začátečníky nejobtížněji pochopitelný.

Maska je u protokolu IPv4 32bitové číslo, podobně jako IP adresa, ale neoznačuje adresu žádného konkrétního stroje v sítí. Je vhodné si ji představit binárně, jako řetězec jedniček a nul. Například masku

255.255.255.0 (která se zapisuje též jako /24 za IP adresou sítě) si lze představit jako

11111111.11111111.11111111.00000000

Tady už je vizuálně patrné, že pokud s touto maskou provedeme logickou operaci AND nad podobně binárně reprezentovanou IP adresou, třeba ...

10001010.01011111.00010010.11010001

...tak získáme prvních 24 bitů dané adresy:

10001010.01011111.00010010.00000000

Pokud tedy s dvěma různými IP adresami tedy nejprve provedeme operaci AND vůči stejné masce sítě, velice jednoduše zjistíme porovnáním dvou výsledků, které dostaneme, jestli se tyto adresy nacházejí ve stejné síti, nebo jestli je potřeba směrovat pakety na gateway. V praxi samozřejmě porovnáváme spíš IP adresu AND netmasku s číslem sítě - které na místě nul v netmasce končí také nulami, takže druhá operace AND je už zbytečná. (tato čísla počítač porovnává tak, že je odečte - zjišťování nulového výsledeku se v assembleru pěkně pohodlně implementuje a pak rychle strojově provádí...:-)

Kolik počítačů se vejde např. do sítě s maskou 255.255.255.240 ? Číslo 240 lze zapsat jako 11110000 - poslední čtyři místa nabízejí šestnáct kombinací, ovšem hodnota .0 označuje číslo sítě, a hodnota .15 broadcast (všesměr), takže můžeme s touto maskou očíslovat 14 počítačů, z nichž jeden by ovšem měl plnit funkci routeru (směrovače) do jiných sítí - typicky ten s adresou .1, nebo broadcast minus 1, v tomto případě .14.

Sítě s maskou 255.255.255.240 tedy budou mít čísla .0, .16, .32 atd. až .240, počítače v těchto sítích budou mít adresy .1 - .14, .17 - .30, atd. až .241 - .254. Připadá vám to složité ? Pak plýtvejte adresním prostorem na poměrně snadno srozumitelné "C" sítě s netmaskou /24 neboli 255.255.255.0, nebo se obraťte na svého TCP/IP gurua :-)

Kromě masky sítě musí každé zažízení v TCP/IP síti znát svoji IP adresu, defaultní gateway a (již ne zcela nezbytně) též DNS server.

node

Uzel. V naší terminologii přístupový bod (access point), tzn. bod na který je možno se připojit.

Node ID (na mapě CZFree.Net)

Node ID v mapě je pouze pořadové číslo nodu. Tedy číslo, který udává, kolikátý v pořadí byl bod do mapy přidán.