Slovník pojmů

I


ICMP

Zkratka pro Internet Control Message Protocol. Typickým ICMP packetem je packet typu ECHO, které by mělo vracet odesilateli každé slušně vychované zařízení s vlastní IP adresou. Typickým zdrojem ICMP packetů typu ECHO je utilita ping, která se typicky používá k ověření funkčnosti spojení. První věc, kterou budete chtít udělat po vybudování nového síťového spoje, ať už bezdrátového nebo kabelového, je pingnout na vzdálený počítač připojený přes sít. Na rozdíl od různých jednoúčelových nástrojů pro diagnostiku síťového hardware či linkové vrstvy (a všech těch ostatních vrstev, které vyžadují odříkat u zkoušek na vysokých školách) prověří ping funkčnost všech síťovýc vrstev, včetně TCP/IP, které nás zajímá především.

iGW

iGW (internetGateWay)neboli internetová brána je 1 uzel sítě, který je napojen na veřejnou celosvětovou síť nebo-li Internet a všem ostatním uzlům v síti je schopen poskytovat přístup k internetu. Prakticky v CZF je to takto: iGW je node nebo AP, které je nejčastěji v podmínkách CZF vybaveno PC routerem s operačním systémem Linux (libovolné distribuce) a se síťovýmí kartami. Tento router dále posílá pakety do i z internetu přes sebe dál na následující napojené node. Pozor! internetová brána není zpravidla výchozí brána pro dílčí segmenty a klienty sítě CZFree.Net.

IMHO

IMHO je akronym (zkratka) pro anglické sousloví In My Humble Opinion - "dle mého skromného názoru". Tento akronym je hojně používán nejenom na fóru CZFree.Net

IP (adresa)

U protokolu IPv4 je IP adresa 32 bitové číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní systému. IP adresa se většinou zapisuje jako čtyři desítková čísla v rozsahu od 0 do 255 oddělená od sebe tečkou(např. 192.168.0.2). Ke každé IP adrese přísluší maska, která definuje IP rozsah lokalního segmentu - bity, na kterých je v masce 0, definují rozsah podsítě. Jinak řečeno, počet bitů s hodnotou 1 v masce ji jednoznačně definuje, takže často zapisujeme IP adresy takto:

10.0.0.0/8 = sit od 10.0.0.0 do 10.255.255.255
10.11.12.0/24 = sit od 10.11.12.0 do 10.11.12.255
10.11.12.13/32 = pouze 1 ip adresa pocitace 10.11.12.13

Nejnižší a nejvyšší IP adresy v rámci podsítě jsou tzv. broadcast adresy, které se nedají použít pro normální počítače. V prostředním případě se jedná o IP adresy 10.11.12.0 a 10.11.12.255

U protokolu IPv6 je adresou 128bitové číslo.

iptables (software)

Jednak balík modulů linuxového operačního jádra (sekce Networking), jednak utilita pro ovládání těchto modulů. Iptables se používají pro realizaci firewallů a NATu (neboli IP masqueradingu) a nahrazují starší technologii známou jako ipchains.

ISDN

vysokorychlostní digitální linka provozovaná po stávajícím telefonním vedení po dvou,čtyřech,osmi nebo šestnácti párech vodičů. Vyžaduje drobnou úpravu na straně uživatele a typické rychlosti v praxi jsou 64 nebo 128kbit/vt.

ISP

Jedná se o zkratku pro Internet Service Provider. Touto zkratkou se označují firmy, které poskytují připojení k internetu.