Slovník pojmů

G


gateway

Brána do jiné sítě. Obecně může být definováno větší množství bran do určitých konkrétních sítí používajících protokol TCP/IP, tyto brány ale bývají definovány pouze na počítačích sloužících jako routery. Při konfiguraci desktopového počítače nás obvykle zajímá tzv. hlavní brána (default gateway), což je adresa počítače, přes který je směřován všechen provoz do ostatních sítí, včetně veřejného Internetu. Jako hlavní bránu je obvykle třeba nastavit adresu některého routeru připojeného do místní sítě - tedy například adresu routeru vybaveného Wi-Fi kartou a externí anténou.

Označení "internetová gateway" označuje v terminologii privátní TCP/IP sítě takový router, který je připojen přímo do veřejného adresního prostoru sítě Internet. Pokud je ovšem v rámci privátního adresního prostoru propojeno několik lokálních sítí, tvořených buď různými ethernetovými segmenty nebo různými technologiemi (Ronja, Wi-Fi), nelze obvykle adresu zvolené internetové gatewaye dosadit za adresu místní hlavní gatewaye a volbu internetové gatewaye je třeba řešit vhodnou konfigurací routeru v místní síti.

Viz též IP (adresa), netmask, DNS, iGW.

Gentoo Linux

Distribuce Linuxu, která je navrzžena jako modulární, přenositelná a optimalizovaná pro konkrétní stroj uživatele. Toto je docíleno vystavěním všech nástrojů přímo ze zdrojového kódu. Více na http://www.gentoo.org/