Slovník pojmů

F


FAQ

Frekvently Asked Questions - soubor stále se opakujících otázek - na stránkách CZFree.Net najdete v FAQ vše nebo téměř vše o problematice bezdrátových sítí.

FHSS

Zkratka pro Frequency Hopping Spread Spectrum. Modulace používaná technologií Breezenet, která vede k charakteristickým několikasekundovým výpadkům na zarušených Wi-Fi spojích. Wi-Fi naopak používá modulaci DSSS. FHSS je zřejmě technicky pokročilejší, než DSSS - viz heslo na Webopedii, ale s Wi-Fi (neboli DSSS) si člověk užije daleko víc legrace a hlavně za stejné peníze realizuje 10x tolik bezdrátových spojů.

Fido, FidoNet

Zatím největší a nejrozšířenější celosvětová nekomerční amatérská počítačová síť, která kdy vznikla. Rozvíjela se zejména v 80. a 90. letech 20. století a počet propojených počítačů dosáhl po celém světě desítek tisíc. Síť byla asynchronní, realizovaná převážně pomocí periodických modemových spojení pomocí FTN-kompatibilního software a umožňovala celosvětový přenos elektronické pošty (netmail), diskuzních klubů (echomail) a přidruženě též regionální šíření nejrůznějších tématicky členěných datových toků (fileecho). Fido poskytlo nezaručené a bezplatné služby - s výjimkou telefoních poplatků - jejichž rozsah a kvalita značně předběhly svoji dobu. Co se týče organizace, tak bylo Fido jakousi celosvětovou federací samosprávných regionů, které spojovalo dobrovolné dodržování stejných technických specifikací a dalších pravidel.

Firewall

programové vybavení, které brání přístupu jakýchkoli dat z počítačové sítě. Obsluha počítače si může nastavit, kdo bude mít přístup.

Firmware

Firmware (dále jen FW) je programové vybavení více či méně pevně zabudované do nějakého přístroje (mobil, vypalovačka, wifi karta a pod.) Firm se dá přeložit jako pevný, stálý. Výrobce často navrhuje svá zařízení tak, že se původní FW dá změnit. To je velmi výhodné zvlášť v situacích kdy se ve FW objeví nějaká chyba nebo stávající verze FW na něco nestačí. To se potom někde (solidní výrobci toto poskytují na přehledných web stránkách) získá soubor s novou verzí FW a většinou pomocí k tomu určeného programu (většinou k mání též na stránkách výrobce) se tato nová verze nahraje do našeho zařízení.

Flash

Animační software používaný pro výrobu interaktivní grafiky pro Webové stránky, ale také pro desktopové prezentace a hry. Výrobcem je společnost Macromedia. Flash je zobrazen na Webu skrze plug-in do prohlížeče.

Fresnelova zóna

Jedná se o prostor mezi přijímací a vysílací anténou tvarově podobný doutníku (elipsoid). V tomto prostoru by se neměla vyskytovat žádná překážka a ani by do ní neměla zasahovat (např. střecha domu), protože spolu s rušením má největší vliv na packet loss.

FUD

FUD nebo-li Fear, Uncertainty, Doubt. Česky "Strach, nejistota, pochybnost". Oblíbený výraz na czf fóru pro stav, kdy někdo mlží fakta, zapírá nebo jeho vyjádření je cílenou propagandou v rozporu s novinářskou etikou a mravy, v našem případě čtenáři fór. Příspěvek ve fóru nesoucí prvky výše popsané mohou moderátoři fóra zmoderovat.