Slovník pojmů

E


engine

angl. motor. Jádro aplikace, které zajišťuje správnou funkčnost aplikace.

ESS ID

ESS ID = Extended Service Set ID Identifikátor Wi-Fi sítě - CZFree.Net používá nejčastěji řetězec "CZFree.Net" nebo "něco.CZFree.Net" nebo "CZFree.Net.něco". Je určený pro vytvoření připojení - kromě toho se používá též číselná hodnota NWID. Pro výběr mezi sítěmi se stejným ESS ID je možné použít buď MAC adresu AP (BSS ID) nebo číslo NWID.

ethernet

Všeobecné označení technologie používané pro realizaci kabelových lokálních počítačových sítí se sdíleným médiem. Používané rychlosti jsou 10, 100 a 1000 Mbps, používaná kabeláž zahrnovala tlustý či tenký koaxiál, dnes většinou TP - kroucenou dvoulinku.

extranet

Privátní síť využívající Internetový protokol a veřejný telekomunikační systém k bezpečnému sdílení části obchodních informací anebo operací s dodavateli, odběrateli, partnery, zákazníky anebo dalšími společnostmi.