Slovník pojmů

B


bandwidth

Též "the most important thing in the world" - česky "šířka pásma", lidově "rychlost linky".

BFU

BFU je označení uživatele, který nepochopil školení nebo nevěnoval ani minutku samostudiu nebo dělá nějakou činnost, o které neví vůbec nebo téměř vůbec, co vlastně dělá a co je za tím, typicky samozvaný hacker používající rootkity nebo uživatel MS Windows, co toho moc neví o PC a kliká bezhlavě na to, co mu přijde pod ruku. V tomto přeneseném významu se to nejčastěji vyjadřuje zde na fóru.

bind (software)

implementace DNS serveru pro linux

bit, bajt, byte .....

informace se elektricky přenáší tak, že se střídají stavy bez napětí se stavy napětí, proudu atd (svítí, nesvítí). Tyto stavy se označují jako logická jednička a nula. Každý takový stav se nazývá jeden bit , jejich tisícinásobek je kilobit, (megabit atd.). číselně např. 32kb, 128kb. Pokud se zjišťuje, kolik bitů projde za vteřinu, tak se definuje přenosová rychlost za jednotku času. Tedy např. 128 kb/vt. , psáno jinak jako 128kbps (tohle odpovídá 128 stavům jedniček nebo nul v libovolné kombinaci za vteřinu). Aby se daly popsat znaky abc, čísla atd, je třeba zvolit skupiny jedniček a nul a vzniká tak Byte (říkáme bajt). Ten má u 8bitových počítačů obvykle 8 bitů. K přenosu dat se dále přidávají pomocné bity (např. paritní), takže se může spotřebovat třeba až 10 bitů na jeden znak (resp. bajt). Rozlišení ve značení by mělo být velké nebo malé písmeno B, ale mnohdy to není dodrženo. V případě bezdrátového přenosu je ale podstatně víc bitů pomocných do té míry, že se užitečný počet bytů pohybuje téměř u poloviny až třetiny celého počtu bitů v přenosu. Takže když se řekne linka 128kbps, tak to je 128 000 stavů jedniček a nul (bitů) za sekundu. Utilita PING umožňuje posoudit , jaká je asi propustnost mezi uzly v síti. Zde se dá hovořit místo o bajtech o paketech (paketradio). Takže pokud vidíte údaj např. 32kbyte - (a jeden byte má 8 bitů), pak je hodnota v bitech 256kb a projdou-li za vteřinu, je to rychlost 256kbps .... V dokumentacích se často užívá plná rychlost v bitech, protože je největší hodnota a ta prostě "oslní" každého. TotalCommander ukazuje přenos ve znacích, tak se dá odhadovat rychlost připojení vynásobením údaje osmkrát. Není to sice úplně přesně, ale pro představu to plně vyhoví. --------------------------------------------------------------------------------- Rychlost linky jako fyzického média se uvádí v kbit (rychlejší pak Mbit atd.), což neni de facto správně, ale už se to tak vžilo. Je to vlastně kilobit za sekundu, kde kilo není 1000 ale 1024. Takže pokud máš linku 128, je to správně 128kbit a úplně správně 128kbit/s. Pokud bych napsal 128kbps (kbit per second), už to zavání tím, že by si to někdo mohl splést s kilobajtem -- kB. Rychlost stahování dat (v programech) se uvádí v kB/s -- kilobajtech za sekundu (anglicky bajt je byte a zkratka je B). Pro lidi je to pochopitelnější, protože velikost souboru je vždy v bajtech a tak je lépe vidět, za jak dlouho stahnou soubor, když jim to jede např. 84 kB/s. Bohužel programátoři si to dělají, jak se jim zlíbí. A tak se běžně pro rychlost stahovaní místo asi nejlepších kB/s píší kBps nebo i velmi zavádějící kbps (občas také cps = characters per second). Vazba mezi kbit a kB/s je zrejmě z předchozích příspevků. Stačí rychlost linky v kbit dělit 8 a dostaneme tak přibližně rychlost stahování v kB/s. Příklad: na lince 128kbit se "vytahne" maximálně tak 15.5 kB/s.

bleskojistka

Každá externí instalace antény zejména na střeše propojená kabelem s vnitřními prostorami domu, by měla být vybavena bleskojistkou. Ovšem bleskojistky mají veliký útlum, proto uživatelé venkovních Wi-Fi zařízení raději za bouřky dávají přednost zapalování svíček - hromniček :-) . Bleskojistky s N konektory existují buď průchozí (F-M), nebo symetrické (F-F). Fyzik -> Zkratová bleskojistka má útlum < 0.5dB, nejenže chrání kartu před vyhořením v případě zásahu okolních domů bleskem, ale i Váš dům před vyhořením v případě jeho zásahu, ale vyskratuje naindukované napětí z běžné statické elektřiny v ovzduší (řádově stovky voltů!) a podle platných předpisů je POVINNÁ. Její montaž proto co nejdůrazněji doporučuji! Sehnat ji můžete za cca 850 Kč na http://www.i4shop.net

Breezenet

Zločinná drahá technologie, sloužící zejména k nekontrolovatelnému zarušení pásma ISM (2.4 Ghz) několika vzájemně nespolupracujícími a konkurujícmi si komerčními providery. Používá agresivnější modulaci FHSS, narozdíl od technologie Wi-Fi, která používá mírumilovnou (leč lehce přiblblou) modulaci DSSS. Zařízení Breezenet bylo původně vyvinuto pro potřeby komunikace tanků izraelské armády mezi sebou, a podle toho se v pásmu ISM také chová - jako bezdrátový tank.

Zařízení typu Breezenet mají prokazatelně horší poměr cena/výkon, než zařízení Wi-Fi (v současné době zhruba o jeden řád - 10x), menší propustnost, a větší latenci.

BSS ID

BSS ID = Basic Service Set ID Podobně jako ESS ID je identifikátorem. Zařízení (klient)se však nehledá podle ESS ID, ale podle MAC adresy AP, což je jistější metoda.

BTW

BTW je akronym (zkratka) pro anglické sousloví By The Way - "mimochodem". Tento akronym je hojně používán nejenom na fóru CZFree.Net